Zapraszamy do współpracy :)

Finansowanie sprzętu i aparatury medycznejOferujemy każdemu Klientowi formę zakupu dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Nasza firma przygotowując swoją ofertę sprzedaży kierowała się przede wszystkim dobrem klienta. Z tego względu zawsze bierzemy pod uwagę oferty kilku czołowych firm leasingowych i wybieramy wspólnie z Klientem najodpowiedniejszą. Współpracujemy z wieloma firmami, także z tymi, które Państwo preferują i zaproponują.

Tryb postępowania przy zawieraniu umów leasingowych: klient wybiera dowolny sprzęt medyczny spośród oferty handlowej, następnie składa wniosek o leasing wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, a następnie podpisuje umowę leasingową oraz wpłaca opłatę początkową

Medical Center nie pobiera opłat manipulacyjnych ani prowizji związanych z przygotowaniem oferty leasingowej.

Istnieje również możliwość finansowania inwestycji i modernizacji placówek medycznych wraz z MEDFinance S.A. poprzez wykorzystanie MEDfactoring oraz MEDpożyczki.