MobileDaRt Evolution - przewoźny, bezprzewodowy aparat rtg do zdjęć przyłóżkowych z zasilaniem akumulatorowym

Jest to jeden z najnowocześniejszych mobilnych aparatów wykorzystujących techniki bezpośredniej radiografii cyfrowej na izbach przyjęć, oddziałach traumatologii, intensywnej terapii i oddziałach pediatrycznych.

System MobileDaRt Evolution to milowy krok w tworzeniu mobilnego sprzętu do obrazowania diagnostycznego, który łączy w sobie cechy takie jak łatwość obsługi, mobilność, i wysoka jakość obrazów.

 

 

Charakterystyka:

•    zasilanie akumulatorowe, umożliwiające    
     wykonywanie zdjęć przyłóżkowych oraz transport aparatu na dużych dystansach
•    generator o mocy do 32 kW zapewniający ostre obrazy nawet w trudnych warunkach pracy, np.
     w sytuacjach awaryjnych
•    trzy rodzaje płaskich detektorów różniących się materiałem scyntylacyjnym i rozmiarem

 


 
•    bardzo szybie wyświetlenie obrazów – już 3 sekundy po zakończeniu radiografii.
•    możliwość przysyłania wybranego obrazu w systemie DICOM (Print; Store) do konsoli diagnostycznej oraz          kamery cyfrowej
•    ,,Inch mover buttoms" - przyciski umieszczone na kolimatorze, umożliwiające precyzyjne ustawienie                aparatu od strony lampy/pacjenta
•    programy anatomiczne (APR)
•    pilot zdalnego wyzwalania ekspozycji na podczerwień

 

 

MobileDaRt Evolution Wireless - przewoźny, bezprzewodowy aparat rtg do zdjęć przyłóżkowych z zasilaniem akumulatorowym wyposażony w bezprzewodowy płaski panel detekcyjny.

Jest to jeden z najnowocześniejszych mobilnych aparatów wykorzystujących techniki bezpośredniej radiografii cyfrowej na izbach przyjęć, oddziałach traumatologii, inten¬sywnej terapii i oddziałach pediatrycznych.

System MobileDaRt Evolution Wireless to milowy krok w tworzeniu mobilnego sprzętu do obrazowania diagnostycznego, który łączy w sobie cechy takie jak łatwość obsługi, mobilność, i wysoka jakość obrazów.


Charakterystyka:

•    zasilanie akumulatorowe, umożliwiające wykonywanie zdjęć przyłóżkowych oraz       transport  aparatu na dużych dystansach
•    generator o mocy do 32 kW zapewniający ostre obrazy nawet w trudnych               warunkach pracy, np. w sytuacjach awaryjnych
•    nowoczesny bezprzewodowy płaski panel detekcyjny
•    obrazowanie najwyższej jakości przy minimalnej dawce
•    bardzo szybkie wyświetlenie obrazów – już 3 sekundy po zakończeniu radiografii
•    możliwość przysyłania wybranego obrazu w systemie DICOM (Print; Store) do konsoli
     diagnostycznej oraz kamery cyfrowej
•    ,,Inch mover buttoms" - przyciski umieszczone na kolimatorze, umożliwiające precyzyjne 
     ustawienie aparatu od strony lampy/pacjenta
•    programy anatomiczne (APR)
•    pilot zdalnego wyzwalania ekspozycji na podczerwień

 

 

MobileDaRt Evolution Pediatric - przewoźny, bezprzewodowy aparat rtg do zdjęć przyłóżkowych z zasilaniem akumulatorowym stworzony w trosce  o najmłodszych pacjentów.
Jest to jeden z najnowocześniejszych mobilnych aparatów wykorzystujących techniki bezpośredniej radiografii cyfrowej na oddziałach pediatrycznych.
System MobileDaRt Evolution Pediatric to milowy krok w tworzeniu mobilnego sprzętu do obrazowania diagnostycznego przeznaczonego dla dzieci, który łączy w sobie cechy takie jak łatwość obsługi, mobilność, wysoka jakość obrazów i przyjazny wygląd.

 

 


Charakterystyka:
•    zasilanie akumulatorowe, umożliwiające  wykonywanie zdjęć przyłóżkowych oraz transport aparatu na dużych      dystansach
•    generator o mocy do 32 kW zapewniający ostre obrazy nawet w trudnych warunkach pracy,  np. w sytuacjach      awaryjnych
•   nowoczesne płaskie panele detekcyjne o niewielkich rozmiarach przeznaczone do użytku pediatrycznego•    kolorowy i przyjazny wygląd aparatu stworzony z myślą o najmłodszych pacjentach
•    możliwość zastosowania dodatkowego filtra pediatrycznego znacząco zmniejszającego dawkę
•    bardzo szybkie wyświetlenie obrazów – już 3 sekundy po zakończeniu radiografii
•    ,,Inch mover buttoms" - przyciski umieszczone na kolimatorze, umożliwiające precyzyjne
     ustawienie aparatu od strony lampy/pacjenta
•    programy anatomiczne (APR)
•    pilot zdalnego wyzwalania ekspozycji na podczerwień

 

 

 

 

 

 

 

System MobileArt Evolution jest przewoźnym systemem rentgenowskim do zastosowań ogólnych, który może być dowolnie przewożony po terenie szpitala w celu bezpośredniego uzyskania obrazów rentgenowskich różnych części ciała.

Charakterystyka:

 

•    pilot zdalnego wyzwalania ekspozycji na podczerwień

•    zasilanie akumulatorowe, umożliwiające wykonywanie zdjęć przyłóżkowych oraz transport aparatu na dużych       dystansach

•    ruch wspomagany motorycznie

•    intuicyjna obsługa

•    inch-mover - przyciski umieszczone na kolimatorze, umożliwiające precyzyjne ustawienie aparatu od strony 

      lampy/pacjenta

•    krótki czas ekspozycji,

•    maksymalna moc 32 kW

•    wersja standardowa: maksymalna moc 12,5kW, lżejsza konstrukcja,

•    wysoka jakość obrazowania

•    miernik dawki promieniowania rtg (opcja)

•    możliwy up-grade do systemu DR


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System MobileArt Eco MUX-10 firmy SHIMADZU jest ekonomicznym mobilnym systemem rentgenowskim do zdjęć przyłóżkowych.

Charakterystyka:
•    kolumnowa konstrukcja, niewielkie wymiary oraz nieduża waga zapewniają dużą 
     manewrowalność, doskonałą widoczność do przodu, bezpieczeństwo przy manualnym
     przemieszczaniu aparatu oraz wysoki komfort użytkowania
 

 

 


•    unikalny układ teleskopowego ramienia, dzięki któremu głowica lampy może być łatwo i szybko ustawiana w odpowiedniej pozycji
 

Obrót kolumny +/- 270°


•    obrazowanie wysokiej jakości

•    przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika oraz programy anatomiczne•    możliwość wyzwalania ekspozycji z bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania
•    wyjątkowo proste, szybkie i wszechstronne pozycjonowanie aparatu
•    szeroki zakres pokrycia pacjenta promieniami RTG