Zapraszamy do współpracy :)

Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C

WHA-200 Opescope Pleno firmy SHIMADZU to system obrazowy do fluoroskopii i radiografii, umożliwiający wykonanie badań i zabiegów chirurgicznych, mikrochirurgicznych, neurochirurgicznych oraz chirurgii naczyniowej w szerokim zakresie.

Charakterystyka:
•  system telewizyjny z kamerą CCD o matrycy 1024x1024x12 bit
•  unikalna lampa rtg o stałej anodzie i bardzo dużej pojemności cieplnej,   pozwala na wykonywanie nawet bardzo skomplikowanych, długich     zabiegów i operacji
•  pulsacyjna fluoroskopia
•  automatyczna filtracja
•  funkcja DSA
• funkcja RSM-DSA - (patent firmy SHIMADZU) pozwala na                     otrzymywanie obrazów subtrakcyjnych w czasie rzeczywistym eliminując artefakty pochodzące od ruchu pacjenta i znacznie zmniejszając dawkę promieniowania X
• unikalny system wspomagania ruchów ramienia C, umożliwiający łatwe jednoczesne pozycjonowanie ramienia we wszystkich kierunkach (osiach)
•    interfejs DICOM 3.0
•    miernik dawki promieniowania do radiologii interwencyjnej
•    pozycjoner laserowy (opcja)
•    printer termiczny (opcja)
•    uchwyt kasetowy (opcja)

System ten należy do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie śródoperacyjnych aparatów RTG z ramieniem C na świecie

 

 

WHA-200 Opescope Activo firmy SHIMADZU to system obrazowy do fluoroskopii i radiografii, umożliwiający wykonanie badań i zabiegów chirurgicznych, neurochirurgicznych w szerokim zakresie.
 

 

 Charakterystyka:
•    system telewizyjny z kamerą CCD
•    unikalna lampa rtg o stałej anodzie i bardzo dużej pojemności cieplnej, pozwala na
     wykonywanie nawet bardzo skomplikowanych, długich zabiegów i operacji.
•    pulsacyjna fluoroskopia
•    automatyczna filtracja
•   unikalny system wspomagana ruchów ramienia C, umożliwiający łatwe jednoczesne pozycjonowanie ramienia     we wszystkich kierunkach (osiach)
•    miernik dawki promieniowania do radiologii interwencyjnej
•    pozycjoner laserowy (opcja)
•    printer termiczny (opcja)
•    uchwyt kasetowy (opcja)
•    drugi monitor (opcja)