TELOS STRESS DEVICE

Akcesoria opcjonalne używane w diagnostyce za pomocą TESLOS STRESS DEVICE

Uchwyt stabilizujący rękę
do badania stawów nadgarstka
 


Zestaw do badania czynnościowego
stawu kciuka ‘’kciuk narciarza’’


Zestaw do badań czynnościowych stawu ramiennego


Akcesorium do oceny więzozrostu piszczelowo-strzałkowego            
Urządzenie Telos jest narzędziem diagnostycznym niezwykle prostym lecz bardzo skutecznym. Pozwala ono na zbadanie więzadeł stawu skokowego, kolanowego oraz śródstopia. Telos pozwala na bardzo precyzyjne zbadanie i określenie czy dane więzadło jest uszkodzone. A to tylko dzięki ułożeniu nogi zawsze w tej samej pozycji oraz przykładania tej samej siły nacisku na staw. Zdjęcia wykonane przed zabiegiem służą później do porównania ze zdjęciami po wykonanym zabiegu i ustalenia efektów leczenia. Samo badanie trwa około 5 minut. Dzięki zastosowaniu Telosa pacjent otrzymuje pełną dokumentację. W przeciwieństwie do badania palpacyjnego badanie z zastosowaniem Telosa zawsze daje gwarancję prawidłowej diagnozy.

 

Przykładowe badania z użyciem urządzenia TELOS

(Badania wykonywane mogą być dla lewej jak i prawej kończyny)

 

Badanie więzadła skokowo-strzałkowego przedniego ( Lig. Talofibulare anterior )Przykład:

Staw skokowy w projekcji bocznej

Ustawienie do badnia nogi prawej
 

 

Informacje dotyczące diagnostyki

Mierzone jest podwichnięcie kości skokowej (w kierunku brzusznym):

• Jeśli odległość mierzona od końcowej części powierzchni stawowej kości piszczelowej do najbliższego punktu kości skokowej wynosi ponad 10 mm = wynik pozytywny według obecnego stanu medycznej wiedzy naukowej.
• W przypadku pomiarów w przedziale 5 - 10 mm, zalecane jest wykonanie porównawczych zdjęć rentgenowskich.

 

 

Badanie więzadła piętowo - strzałkowego ( Lig. calcaneofibulare )Przykład:

Staw skokowy w projekcji  A-P

Ustawienie do badania nogi lewej

 

Informacje dotyczące diagnostyki

Kąt otwarcia pomiędzy kością piszczelową i kością skokową wyznacza się następująco:

• Wartości powyżej 10° oznaczają stan patologiczny według obecnego stanu medycznej wiedzy naukowej.

• Przy wartościach pomiędzy 5 - 10° konieczne jest wykonanie porównawczych zdjęć rentgenowskich.

• Dodatkowo różnice odległości pomiędzy wierzchołkiem kostki bocznej (fibula tip) a kością skokową (wykryte podczas porównawczych zdjęć rentgenowskich) mogą dodatkowo świadczyć o uszkodzeniu więzadła.

 

 

Badanie wiezadła trójgraniastego ( Lig. deltoideum )
Przykład:

Staw skokowy w projekcji A-P

Ustawienie do badania nogi prawej

 
Informacje dotyczące diagnostyki

Zdjęcia porównawcze są niezbędne
• Wartości powyżej 10° oznaczają stan patologiczny według obecnego stanu medycznej wiedzy naukowej.
• Przy wartościach pomiędzy 5 - 10° konieczne jest wykonanie porównawczych zdjęć rentgenowskich.
• Badanie to jest rzadko wykonywane w diagnostyce uszkodzeń więzadeł, gdyż zazwyczaj podczas typowego urazu, kość strzałkowa ulega złamaniu.

 

 

Badanie więzadła pobocznego piszczelowego (Lig. collaterale tibiale)
Przykład:

Staw kolanowy w projekcji A-P

Ustawienie do badania nogi prawej
 

Informacje dotyczące diagnostyki

Szerokość przedziału  przyśrodkowego szpary stawowej jest mierzona:
•  Otwarcie powyżej 15 mm oznacza stan patologiczny według obecnego stanu medycznej wiedzy naukowej.
• W przypadku gdy otwarcie wynosi ponad 10 mm zaleca się wykonanie zdjęć porównawczych

 

 

Badanie więzadła pobocznego strzałkowego (Lig. collaterale fibulare)
Przykład:

Staw kolanowy w projekcji A-P

Ustawienie do badania nogi lewej

 
Informacje dotyczące diagnostyki

Szerokość przedziału bocznego szpary stawowej jest mierzona:
•  Otwarcie powyżej 15 mm oznacza stan patologiczny według obecnego stanu medycznej wiedzy naukowej.
• W przypadku gdy otwarcie wynosi ponad 10 mm zaleca się wykonanie zdjęć porównawczych
 

 

 

Badanie więzadła krzyżowego przedniego (Lig. cruciatum anterius (ACL)

TEST LACHMANA
Przykład:

Staw kolanowy w projekcji bocznej

Ustawienie do badania nogi lewej

 

Informacje dotyczące diagnostyki:

Zaleca się wykonanie zdjęć porównawczych
• Kontury kłykci kości udowej powinny leżeć jak najbliżej siebie
(= wystarczająca rotacja na zewnątrz).
•  Wartości w teście przedniej szuflady od 10 mm są świadczą
o uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego, zgodnie z aktualnym stanem medycznej wiedzy naukowej.
• W razie potrzeby należy nałożyć na siebie zdjęcia rentgenowskie obu stawów kolanowych.

W zestawie szablon ze skalą do oceny testu szuflady

 

 

Badanie więzadła krzyżowego tylnego (Lig. cruciatum posterius (PCL)

TEST LACHMANA 

Przykład:

Staw kolanowy w projekcji bocznej

Ustawienie do badania nogi prawej

 

Informacje dotyczące diagnostyki:

Zdjęcia porównawcze są niezbędne
• Kontury kłykci kości udowej powinny leżeć jak najbliżej siebie
(= wystarczająca rotacja na zewnątrz).
•  Wartości w teście tylnej szuflady od 10 mm są świadczą
o uszkodzeniu więzadła krzyżowego tylnego, zgodnie z aktualnym stanem medycznej wiedzy naukowej.
• W razie potrzeby należy nałożyć na siebie zdjęcia rentgenowskie obu stawów kolanowych.
 

W zestawie szablon ze skalą do oceny testu szuflady

 

 

Badanie więzadła krzyżowego przedniego (Lig. cruciatum anterius (ACL)Przykład:

Staw kolanowy w projekcji bocznej 90°

Ustawienie do badania nogi prawej

 
Informacje dotyczące diagnostyki:

Zdjęcia porównawcze są niezbędne
• Należy sprawdzić brzuszne przemieszczenie głowy kości piszczelowej poprzez nałożenie na siebie zdjęć rentgenowskich.
• Różnica 3 mm oznacza stan patologiczny zgodnie z aktualnym stanem medycznej wiedzy naukowej.
• Wartości w teście szuflady równe 2 mm mogą świadczyć o uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego jeśli zachodziło takie podejrzenie.

 

 

Badanie więzadła krzyżowego tylnego (Lig. cruciatum posterius (PCL)Przykład:

Staw kolanowy w projekcji bocznej 90°

Ustawienie do badania nogi prawej

 
Informacje dotyczące diagnostyki:

Zdjęcia porównawcze są niezbędne
• Należy sprawdzić grzbietowe przemieszczenie głowy kości piszczelowej ( objaw szuflady) poprzez nałożenie na siebie zdjęć rentgenowskich

SZYNA CPM - CIĄGŁY RUCH BIERNY

 

TELOS CMP - CIĄGŁY RUCH BIERNY

Nowoczesna i wszechstronna szyna CMP - TELOS , funkcjonuje na całkowicie nowych zasadach, podstawą działania nie jest bierne wymuszanie ruchu kończyny pacjenta, lecz „podążanie” za anatomicznym ruchem nogi.

                                                                                                                         TELOS CMP pozwala stosować szynę do prawej i lewej kończyny bez jakichkolwiek zmian adaptacyjnych, zbyteczne też są wstępne pomiary obwodów uda i podudzi. System mocujący jest samoadaptujący w zależności od położenia uda w stosunku do stawu kolanowego i biodra ( anatomiczny balans długości ).   Całe urządzenie posiada system elektronicznej kontroli, jest łatwe i wygodne do programowania.
Zastosowanie najnowocześniejszych osiągnięć światowej elektroniki w szynie TELOS CPM dało możliwość szybkiego i łatwego w obsłudze użytkowania przez personel medyczny różnego szczebla.

 

 

                                  

SZYNA TELOS CPM POSIADA CAŁKOWICIE CYFROWE I PROSTE PROGRAMOWANIE FUNKCJI

Zakres ruchu stawu kolanowego, jego szybkość, wielkość przerw pomiędzy poszczególnymi zgięciami i wyprostami, są bez przerwy kontrolowane i całkowicie objęte programowaniem.
Ostatnie zaprogramowanie zostaje w pamięci urządzenia nawet po wyłączeniu


                       

 

 

 

 

 

 

LEKKA I BEZOBSŁUGOWA

Zbudowana z najwyższej jakości materiałów syntetyznych, lekka kompaktowa zabudowa, szyny TELOS CPM daje wytrzymałość, zaś posiadanie tylko  jednej ruchomej części pozwala na stwierdzenie, że szyna nie wymaga w ciągu całego czasu jej uzytkowania żadnej obsługi, konserwacji.
Waga szyny - 13 kg.
Szyna może być używana razem lub bez podpórki uda.

                       


OSIĄGANIE OPTYMALNEGO RUCHU

Jest możliwe poprzez dokładne duplikowanie anatomicznego ruchu kończyny dolnej w sposób identyczny jak czyni to fizykoterapeuta


DODATKOWE WYPOSAŻENIE

 • Umocowanie uda
 • Dodatkowa poduszka żelowa
 • Urządzenie do czynnego ruchu w stawie skokowym
  w kierunku grzbietowym i podeszwowym, pronacji i supinacji.
 • Wymienne pręty boczne dostępne w różnych rozmiarach

 

CMP TELOS - URZĄDZENIE KTÓRE WYPRZEDZA WSZYSTKIE DOSTEPNE TEGO TYPU SZYNY PRODUKOWANE NA ŚWIECIE

 • TELOS CMP adaptuje się do anatomicznego ruchu kończyny.
 • Posiada doskonały zakres wolnego ruchu w stosunku do osi ciała.
 • Ruchoma podpórka stopy wspomaga flexię stawu kolanowego.
 • Różne rozmiary prętów szyny, są wymienialne i pozwalają używać je przy kończynach bardzo długich i bardzo krótkich.
 • Pozwala pacjentowi na dostosowanie przerw, w czasie osiągania minimalnego wyprostu lub najwyższego zgięcia od 1 do 99 sekund.
 • Samoadaptujące umocowanie uda.
 • Dodatkowe wyposażenie pozwala na czynne ćwiczenie stawu skokowego w kierunku grzbietowym i podeszwoym oraz w pronacji i supinacji.
POZYCJONER DO USTAWIANIA KĄTA STOPY

IDEALNY DO STANDARYZACJI

Jest to narzędzie do standaryzacji badań kończyn dolnych pod kontrolą RTG, a w szczególności stawu kolanowego, badań celowanych na rzepkę oraz badań stawu biodrowego. Urządzenie to przede wszystkim eliminuje źródła błędów będące skutkiem rotacji i skręcenia widoczne w projekcji AP i zdjęciu osiowym. Wykonuje się zdjęcia w pozycji funkcjionalnej oraz mierzy się kąt ustawienia stóp w pozycji nawykowej. Można je też stosować do standartowych badań RTG.


Pacjent idzie wzdłuż linii na podłodze, następnie zostaje wezwany, aby się zatrzymać.
W zależności od kształtu stopy, najczęściej do pomiaru kąta stopy nadaje się boczny brzeg stopy.
Celem postępowania jest przeniesienie zmierzonej wartości kąta stopy na leżącego pacjenta.

 

 


Ustawienie nogi do zdjęcia AP kolana


Ustawienie nogi do osiowego zdjęcia rzepki

 

UNIWERSALNY UCHWYT NA KASETY

Uniwersalny uchwyt na kasety jest bardzo przydatnym urządzeniem w przypadku kiedy trzeba wykonać zdjęcia u osób z urazami kończyn górnych i dolnych, lub przy standartowych procedurach z użyciem promieniowania jonizyjącego.

 

MBA - PODSTAWA DO BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH ŚRÓDSTOPIA

 Uniwersalna postawa do badań czynnościowych śródstopia